BORRNINGSPROCESSEN
– så går det till!

Dimensionering & tillstånd

Innan det kan bli aktuellt för borrning behöver du tillsammans med din värmepumpsinstallatör eller -försäljare beräkna energibehov, dimensionering och välja värmepump. Du behöver även ha åtgärdstillstånd av kommunen för bergvärme. Nu kan du göra din beställning av borrning!

Förberedelser inför borrningen

I samband med att du gör din beställning planerar vi borrningsprojektet mera i detalj och bestämmer den exakta tidpunkten.

Borrning och installation

Borrningen räcker oftast endast en dag och installation av värmepumpen räcker högst ett par dagar. När vi anländer börjar vi med att gå igenom projektets alla faser tillsammans med dig. Därefter påbörjas själva borrnings- och installationsprocessen.

Efterarbete

Efter avslutad borrning
– Slutgranskar vi projektet
– Skickar vi en borrapport

Inför borrningen bör du:

  • Planera borrhålets placering. Genom att placera borrhålet (minst 3 meter från byggnaden) så nära det tekniska utrymmet som möjligt sparar man pengar. Avståndet till en annan energibrunn bör vara minst 15 meter.
  • Se ut en rutt och ett passande ställe dit vi enkelt når fram med borriggen (bredd 2m). Avlägsna hinder som kan vara i vägen för att vi skall komma fram till borrplatsen.
  • Meddela grannarna när borrningen kommer att utföras.
  • Planera hanteringen av borravfallet. Ifall du meddelar i förväg kan vi hjälpa till med detta.
  • Se till att det finns tillgång till ström och vatten på platsen.
Skicka Offertförfrågan